تبلیغات
نیــــــــسـتان - سوالات درس نقشه برداری 1
خداوندا به من زیستنی عطا کن تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه ای که گذشت نیندیشم

ا 1)   تراز یابی شعاعی را تعریف کرد و چه کاربردی دارد؟   2)     جدول میخ کوبی قوس چه مشخصاتی دارد؟  3)     در شکل زیر اگر زاویه A وB به ترتیب 51.92,45.15  گراد اندازه گیری شده باشند:   الف) مقدار زاویه را بر حسب درجه  دقیقه و ثانیه محاسبه کنید؟ ب) اگر ژیزمان امتداد CB برابر 35˚.10`  باشد امتداد AB,CA   را پیدا کنید؟ ج) اگر   1000.000 A| فرض شود فواصل BC,AC,AB  به ترتیب 198.94(m), 222.42(m),305.15(m) مطلوب است محاسبه نقاط B,C؟   4)     زمین مستطیل شکلABCD و نقطه مرکزی آن (o) با مقیاس200/1 برداشت شده است اگر AB,BC      به ترتیب  250,133 متر و ارتفاع نقاط o,D,C,B,A به ترتیب  785.00(m),779.00(m),781.20(m),780.50(m)783.60(m)   اندازه گیری شده باشد خطوط تراز یک متری این زمین را رسم کید؟  5)     سطح تراز و خط تراز را تعریف کنید؟  6)     اگر فاصله AB  در روی نقشه به مقیاس 1/100 برابر 15 cm  میباشد همین فاصله در روی نقشه به مقیاس 1/2000 چه طولی نشان می دهد؟  7)     زاویه حامل را تعریف کرده و چه رابطه ای با ژیزمان دارد؟  8)     یک متر فولادی 50(m)   در اثر افزایش 20 درجه سانتی گراد از شرایط استاندارد چقدر بر طولش افزایش میابد؟  9)     رابطه استادی متری , فرمول اندازه گیری افقی در زمین های شیب دار (رابطه تبدیل به افق یا استادیمتری در زمین های شیب دار) و تعیین اختلاف ارتفاع به کمک تئودولیت را بنویسد؟  10) تبدیل های زیر را انجام دهید؟                                                                                 11)  انواع قوس ها را نام ببرید؟   جواب سوال1  این تراز یابی وقتی به کار میرود که برای پیدا کردن ارتفاع نقاط لازم از یک دستگاه بتوان تمام قرائت  را انجام داد ودر این حالت اولین قرائت را به عنوان قرائت عقب ( B.S) و آخرین قرائت را به عنوان  قرائت جلو (F.S) و سایر قرائت ها را به عنوان قرائت وسط به جدول انتقال داده می شود. و بیشتر در  کارهای تراز یابی مانند شبکه بندی یا تهیه پرو فیل طولی و عرضی از یک مسیر راه یا کانال با یک  مرتبه استقرار دوربین ممکن است چند نقطه دیگر را با قرائت میرها مشخص نمود جواب سوال2  جدول میخ کوبی دارای مشخصات : 1. شرح نقطه  2.کیلومتر نقطه  3. طول وتر (متر) 4. زاویه چرخش (گراد) 5. زاویه دوربین (گراد)   نمونه جدول میخ کوبی 

ملاحظات

زاویه دوربین

زاویه چرخش

طول وتر

کیلومتر نقطه

شرح نقطه

.........

........

.........

........

........

........

........

........

.........

........

........

........

.........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

........

........

........

........

.........

.........

........

........

........

........

  جواب سوال3                                  الف) G =D×200180  ,  G = D×1.11111111 A = 45.15G = 40˚.43'.06" B = 51.92G = 46˚.43'.40" C = 102.93G = 92˚.98'.14"  ب) 92˚.38'.14"- 35˚.10' = 57˚.28'.14"  GBC = 35˚.10' + 180 = 215˚.10' GBA = GBC + a = 215˚.10' + 46˚.43'.40" GAB = GBA -180 = 261˚.53'.40" – 180 = 81˚.53'.40" GAC = GAB + a = 81˚.53'.40"+ 40˚.38'.06"= 122˚.31'.40"ج) X = XA +AX Y = YA +AX = L.COS GAB = 222.42 × COS 81˚.53'.40"Δ Y = L Sin  GAB = 222.42 × Sin  81˚.53'.40" Δ       198.94 × COS 122˚.31'.46" XB = 1062.41                           XC = 931.057 YB = 1213.485                          YC = 1186.61   جواب سوال4   جواب سوال5     سطح تراز : سطحی است موازی با ژئوئید که در هر نقطه بر امتداد شاقول آن عمود می باشد خط تراز : کلیه خطوطی که در یک سطح تراز قرار دارند را خط تراز گویند    جواب سوال6 مقیاس = فاصله روی نقشه /فاصله بر روی زمینS = a`b`ab =>  1100 = 15X => X = 1500                                                    12000 = 15X => X = 30000                                                                                  جواب سوال7 زاویه حامل: کوچکترین زاویه ای که یک امتداد می سازد و علامت آن (V) است ژیزمان: زاویه است که یک امتداد در جهت عقربه های ساعت با شمال شبکه (OY) میسازد و  مقدار آن از صفر(0) تا 360 درجه می باشد    

                    X>0Δ Y>0Δ G = V                      

X<0  Δ                        3Y>0  ΔG = 360-V

ΔX>0           2Y<0 ΔG = 180 - V

X<0   Δ                       4Y<0   ΔG = 180 + V

   جواب سوال8  T=20+20=40                                                                                               Δ=> L = 50 × 1.16× 10-5×˚ 40ΔL= L-L0=LaΔT                                                                  L= L0+ ΔL= 50                                                                جواب سوال9 فرمول اندازه گیری افقی در زمین های شیب دار Dh = k.L Cos2V                                تعیین اختلاف ارتفاع به روش استادی متری ΔH=I+h-N                                                                H= Dh tg B => DH = k.L.cos2 B.tg B = 1/2 kL sin2B => ΔH= I-n+1/2 kL sin2B    جواب سوال 10  الف) زاویه 16˚.20'.15" را به گراد تبدیل کنید؟                                                                                                              18˚.9'.10"                                                                                  ب) زاویه 129.1570  گراد را به درجه  دقیقه و ثانیه تبدیل کنید؟                                                                                            143.507                                                                                               =  143˚.34'.39"          ج) زاویه 142.1850 گراد را بر حسب درجه اعشار بنویسید؟                                                                                                                    157.983˚                 جواب سوال11  (1)   قوس های افقی ( شامل  قوسهای دایره ای ساده – مرکب – معکوس میشوند ) (2)   قوس های اتصال  (3)   قوس های قائم      نمونه سوالات نقشه برداری به همراه جواب آنها 1)     تراز یابی شعاعی را تعریف کرد و چه کاربردی دارد؟   2)     جدول میخ کوبی قوس چه مشخصاتی دارد؟  3)     در شکل زیر اگر زاویه A وB به ترتیب 51.92,45.15  گراد اندازه گیری شده باشند:   الف) مقدار زاویه را بر حسب درجه  دقیقه و ثانیه محاسبه کنید؟ ب) اگر ژیزمان امتداد CB برابر 35˚.10`  باشد امتداد AB,CA   را پیدا کنید؟ ج) اگر   1000.000 A| فرض شود فواصل BC,AC,AB  به ترتیب 198.94(m), 222.42(m),305.15(m) مطلوب است محاسبه نقاط B,C؟   4)     زمین مستطیل شکلABCD و نقطه مرکزی آن (o) با مقیاس200/1 برداشت شده است اگر AB,BC      به ترتیب  250,133 متر و ارتفاع نقاط o,D,C,B,A به ترتیب  785.00(m),779.00(m),781.20(m),780.50(m)783.60(m)   اندازه گیری شده باشد خطوط تراز یک متری این زمین را رسم کید؟  5)     سطح تراز و خط تراز را تعریف کنید؟  6)     اگر فاصله AB  در روی نقشه به مقیاس 1/100 برابر 15 cm  میباشد همین فاصله در روی نقشه به مقیاس 1/2000 چه طولی نشان می دهد؟  7)     زاویه حامل را تعریف کرده و چه رابطه ای با ژیزمان دارد؟  8)     یک متر فولادی 50(m)   در اثر افزایش 20 درجه سانتی گراد از شرایط استاندارد چقدر بر طولش افزایش میابد؟  9)     رابطه استادی متری , فرمول اندازه گیری افقی در زمین های شیب دار (رابطه تبدیل به افق یا استادیمتری در
درباره وبلاگ
نظر سنجی
شما بیشتر چه کار میکنید ؟نویسنده
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی

document.write(unescape("%3Cscript src='http://nasershop.melimarket.com/script/image?d=1&c=0&l=2&m=0&r="+(new Date().getTime())+"' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));